Domácí Pravidla

Cílem našich zásad je poskytnout vám potřebné informace k zajištění pohodového a příjemného pobytu a předejít případným nedorozuměním.

Zásady se vztahují na všechny hosty ubytované v hotelu!

1. Domácí zvířata

Domácí zvířata nejsou v hotelu z hygienických důvodů povolena! Předem děkujeme za pochopení!

2. Vybavení

Prosíme, používejte hotelové budovy, vybavení a zařízení v souladu s jejich určením a dodržujte pravidla požární ochrany a prevence úrazů. Je ZAKÁZÁNO přestavovat vybavení hotelu.

Hotel neodpovídá za škody na majetku ani za nehody vzniklé v důsledku nesprávného používání.

Případné škody způsobené v prostorách hotelu je povinna nahradit osoba, která škodu způsobila, nebo její zákonný zástupce.

3. Kouření (elektrické i klasické) / Alkohol

V hotelu a na balkonech pokojů je zakázáno kouřit a používat kadidlo.

Kouření v zahradě je povoleno pouze v okolí ohniště a na parkovišti před hotelem. Omezte prosím kouření na tyto prostory a používejte popelníky!

V případě nedodržení výše uvedených pravidel si náš hotel účtuje 35 000 HUF jako kompenzaci!

Hostům mladším 18 let není v hotelu dovoleno pít alkohol!

Osoby, které jsou silně opilé, nejsou povinny nechat se obsluhovat naším personálem! Náš hotel si vyhrazuje právo tuto službu odmítnout!

4. Ostatní

V zájmu zajištění klidu našich hostů je v hotelu přísně zakázáno vydávat jakýkoli hluk v době od 22:00 večer do 08:00 ráno.

Hotel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí hostů, kteří se chovají pohoršujícím způsobem nebo nedodržují pravidla hotelu, nebo je s okamžitou platností vykázat z prostor hotelu.

Upozorňujeme, že hotel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku událostí, které nemůže ovlivnit (přírodní katastrofy, krupobití, požár, výpadek proudu), a neposkytuje za ně žádnou náhradu.

5. Příjezd a odjezd

Pokoje lze rezervovat od 15:00 v den příjezdu.

Po příjezdu prosíme hosty, aby pokoje opustili do 10:00 v den odjezdu.

Při odchodu z pokojů se prosím ujistěte, že jsou okna a dveře zamčené.

Při trvalém opuštění hotelu je nutné odevzdat klíč od pokoje a dálkový ovladač od televizoru na recepci!

V případě ztráty klíče je host povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit a uhradit hotelu náklady na klíč nebo výměnu zámku!

6. Hodnoty

Neručíme za bezpečnost osobních cenností (šperky, telefon, notebook atd.) vnesených do hotelu a za bezpečnost vozidel zaparkovaných na parkovišti.

Nalezené věci prosím odevzdejte vedoucímu úklidu nebo na recepci!

Zanechané předměty nemůže hotel žádným způsobem vrátit.

Lze je vyzvednout osobně nebo v zastoupení na recepci!

7. Stravování / Restaurace

Pro stravování využijte restauraci.

Restaurace je přístupná POUZE hostům ve vhodném oblečení, v případě nevhodného oblečení je restaurace a hotel oprávněn hosta vykázat!

8. Přístup do bazénu / ke koupání

Při odchodu z pokoje VŽDY zhasněte světla, vypněte klimatizaci a zavřete okna.

V případě jakéhokoli onemocnění nebo nehody v lázních to neprodleně nahlaste personálu. Pokud tak neučiníte, nebude možné podat reklamaci!

9. Župan

Župany se během pobytu mění každé 3 dny. Pokud ho budete potřebovat vícekrát, vyměníme vám ho za příplatek 1 000 Ft / osoba

10. Zahrada

Prosíme, abyste se starali o životní prostředí a rostliny.

Neodhazujte odpadky!

11. Léčebné procedury / masáže

V případě nedostavení se na termíny léčebných procedur (např. masáží), které vám poskytne recepce, služba propadá. O nový termín lze požádat pouze po zaplacení plné ceny.

Pokud některá z procedur vyvolá u hosta alergickou reakci a není okamžitě nahlášena lázním nebo hotelové recepci, hotel nenese odpovědnost za případné následné škody!

12. Přijímání návštěvníků

Hotelové pokoje jsou k dispozici pro počet hostů uvedený v rezervaci!

Ubytovatel je oprávněn bez předchozího upozornění zkontrolovat, zda počet ubytovaných hostů v hotelu odpovídá počtu hostů, který byl zaplacen.

Hotel je přístupný hostům pouze ve společných prostorách po předchozí domluvě s recepcí!

Návštěvníkům, kteří se v hotelu zdrží po dohodnuté době, bude účtována aktuální cena ubytování!

13. Parkování

Parkujte prosím tak, abyste neomezovali pohyb nebo parkování ostatních osob.

14. Umístění odpadků

Dbejte prosím na pořádek a čistotu!

Domovní odpad lze shromažďovat do košů na pokojích. Pokud jsou tyto koše plné, informujte o tom prosím naše pracovníky úklidu.

15. Ručníky

Ručníky se během pobytu mění každé 3 dny. Pokud budete potřebovat více, vyměníme vám ručníky za příplatek 1 000 HUF / osoba.

16. Wellness / solná jeskyně

Využití wellness je možné POUZE V PLÁVKÁCH!

Solnou jeskyni je možné navštívit POUZE po nasazení chráničů na boty!

Jídlo / nápoje nejsou v místnostech povoleny!

Porušení těchto pravidel bude mít za následek okamžité vyhoštění!

Pokud se během pobytu vyskytnou jakékoli problémy, kontaktujte prosím neprodleně recepci / vedení hotelu. Později nemůžeme přijmout žádné reklamace!

Děkujeme za pochopení!

Přejeme vám příjemný pobyt!