Zajímavosti

ZAJÍMAVOSTI V MOSONMAGYARÓVÁRU

Mosonmagyaróvár a jeho okolí nabízí návštěvníkům širokou škálu zajímavostí a programů. Vzhledem k tomu, že se město nachází v blízkosti slovenských a rakouských hranic, můžete si prohlédnout také Bratislavu nebo Vídeň. Mosonmagyaróvár a okolní města samozřejmě nabízejí také širokou škálu historických a kulturních aktivit.

Hrad Óvár

HISTORIE

Historie hradu Magyaróvár má římské kořeny, protože na místě dnešní hradní brány stávalo castrum (tábor) zvané Ad Flexum. Kolem roku 1250 byla postavena šestiboká neopevněná obytná věž, která byla zničena v roce 1290. Stavba současného hradu byla zahájena v roce 1364 a do roku 1522 hrad několikrát změnil majitele. Na přelomu 16. a 17. století byl vedle hradní brány v upravené podobě postaven přístavek ve tvaru písmene L, místně nazývaný budova hradního kapitána.

Během 17. století byl hrad a jeho opevnění několikrát vylepšeno. V tomto období přežilo dvě obléhání, jednou úspěšně odrazil vojska Istvána Bocskaie, který město vypálil v roce 1605, avšak v roce 1619 se vzdal vojskům Gábora Bethlena bez obléhání. Byl znovu přestavěn a přežil několik obléhání kurucskými vojsky až do roku 1712, kdy ztratil svůj vojenský význam. Hrad tehdy patřil císařskému dvoru a v roce 1766 darovala Marie Terezie panství Magyaróvár i se sídlem své dceři Marii Kristině.

V roce 1818 získala budova dnešní podobu, druhé patro bylo postaveno za 8 let a právě zde založil manžel arcivévodkyně Marie Krisztiny, princ Albert Kazmér Sasko-Těšínský, předchůdce univerzitní fakulty, Magyaróvárský vyšší soukromý ekonomický institut. Hrad tak sloužil a nadále slouží vysokoškolskému vzdělávání. V roce 1953 byl zapsán na seznam památek, v roce 1960 byl renovován a po pěti letech archeologických vykopávek a výzkumu zdí od roku 1973 byl v roce 1980 restaurován a v roce 1997 získal statut památkově chráněné budovy. Jedná se o jedinou hradní budovu v Maďarsku, kde probíhá vysokoškolské vzdělávání. Budovu obklopuje z jižní, západní a severní strany zbývající opevnění, jeho sklepní systém, zámecká zahrada (dříve vodní příkop), hradní most a hradní brána, dále hradní jezero a řeka Lajta.

VÝSTAVNÍ PROSTOR

V přízemí zrekonstruovaného hradu Magyaróvár je umístěna výstava Historie hradu a instituce, která prostřednictvím trojjazyčných panelů, dotykových obrazovek a interaktivních her přibližuje historii budovy více než 200 let staré univerzitní fakulty.

Výstava má tři části, které sledují hlavní etapy historie hradu a jeho měnící se funkce od jeho výstavby až po současnost. Tři křídla jsou prostorově oddělena v přízemních místnostech zrekonstruovaného zámku a využívají architektonických prvků.

Muzeum Hanság

Další zajímavostí je MúzeumHanság, v Mosonmagyaróváru, jedno z nejstarších muzeí v Maďarsku, založené před 102 lety. Spolek, který muzeum zřídil, byl založen v roce 1882 jako“Historická a archeologická asociace Mošoňské župy”.

Po zřízení Národního centra muzeí a památek v roce 1950 přešla instituce pod názvem Muzeum Hanság do vlastnictví státu a od roku 1962 pokračovala v činnosti pod dohledem Ředitelství muzeí Győrsko-šopronské župy. V roce 1982 byla rozšířena o nejstarší památkovou budovu ve městě – takzvaný Cselleyho dům, v němž je umístěna expozice užitého umění, kamenná klenba z doby římské a Gyurkovichova sbírka.

CSELLEYHO DŮM

Nejstarší obytná budova ve městě se nachází na hlavní ulici Magyaróváru a má barokní atmosféru. Je pojmenován po rodině posledního majitele. Předsedou výboru pro výstavbu muzea byl mimo jiné i notář Kálmán Cselley.

Krásu středověkého obytného domu umocňuje rekonstrukce, která následovala po vykopávkách v 70. letech 20. století. Jeho dřevěné balkony s železnými mřížemi a bohatě vyřezávaná okna s kamennými rámy naznačují, že se jedná o pozdně gotické až raně renesanční obydlí. Středověkou atmosféru navozují zbytky omítky u vstupního průchodu s černými a červenými křídovými nápisy, kresbami dětí a rozmazanou kresbou hradní věže. Barokní socha svatého Rocha ve vstupním průchodu je jednou z původních vedlejších postav skupiny soch na dnešním Deákově náměstí.

Další zajímavosti v okolí

Győr

Hlavní město župy Győr je od Mosonmagyaróváru vzdáleno 35 km. Ve městě stojí za to projít se historickým centrem, navštívit Biskupský zámek, nebo třeba zoologickou zahradu Jánose Xantusa. Pokud se nacházíte v této oblasti, nenechte si ujít Opatství Pannonhalma

VIENNA

Z Mosonmagyaróváru se do Vídně dostanete autem nebo vlakem asi za hodinu. Město nabízí širokou škálu atrakcí a aktivit.

Hlavními atrakcemi jsou:

bývalá letní rezidence Habsburků, zámek Schönbrunn s nádherným parkem a císařskými hodovními sály je nepřehlédnutelnou kuriozitou.

Zoo Schönbrunn, nejstarší zoologická zahrada na světě, která v roce 2015 získala ocenění Nejlepší zoologická zahrada světa.

Muzeum Madame Tussauds s více než 80 voskovými figurínami

Katedrála svatého Štěpána

Další informace o atrakcích najdete na webu Wien.info.

Cestou se vyplatí zajet do McArthurGlen Designer Outlet Center v Parndorfu. Outlet nabízí široký sortiment světových značek se slevami až 70 %!

BRATISLAVA

Z Mosonmagyaróváru je to do slovenského hlavního města jen 30 minut jízdy. V Bratislavě najdete také mnoho zajímavostí:

  • Bratislavská botanická zahrada
  • Hlavní náměstí
  • Mirbachův palác
  • Zoo Bratislava
  • Působivé panorama Malých Karpat


Více informací: Bratislavské atrakce

NABÍDKA